с. Комишувате. ДНЗ «Ромашка»
інформації з відділу освіти

Для завідувачів ДНЗ

 план роботи на жовтень 2014 року

 

 

Наради, засідання

10.10.2014 року

0 9.00

Майстер-клас

ДНЗ № 1 «Ромашка»

Методичне об´єднання вихователів

Постійно діючий семінар музичних керівників ДНЗ

 

Андріяш Г. В. методист РМК

Трубенко Я.Г. зав. ДНЗ № 1

Андрескул Л. М., методист ДНЗ № 1 «Ромашка»

 

Тематичні вивчення

Протягом місяця

Організація навчально-виховного процесу у ДНЗ (відвідування дошкільниками ДНЗ, календарно-тематичне планування)

Андріяш Г. В. методист РМК

Завідуючі ДНЗ

Консультації

Щосереди та щоп'ятниці

  Консультація  і  практична  допомога  керівникам дошкільних  закладів 

 

Консультації для вихователів ДНЗ

Андріяш Г. В., методист РМК

 

 

 

 

 

 

Терміни представлення інформацій

До 01.10.2014

щомісячно

Про забезпечення вугіллям дошкільних навчальних закладів

Андріяш Г. В., методист РМК

Завідуючі ДНЗ

Протягом місяця

Заявки на участь у районному конкурсі «Вихователь року 2015»

Завідуючі ДНЗ

до 05.10.2014

Звіти про харчування в ДНЗ

Зав. ДНЗ

 

до 05.10.2014

Про охоплення дітей дошкільною освітою

Зав. ДНЗ

 

Протягом місяця

Публікації Диминського НВК на сайт

Диминський НВК

КОНКУРСИ

Жовтень-квітень

І етап Районного конкурсу «Вихователь року»

Андріяш Г. В., методист РМК

Завідуючі ДНЗ

 

 

А К Т

ГОТОВНОСТІ   ДОШКІЛЬНОГО   НАВЧАЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ

ДО НОВОГО 2014/2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

 

 

Складений   11   серпня  2014 року

 

Повна назва навчального закладу 

 Повна адреса _

Телефони _____________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу

____________________________________________________________________

Відповідно до наказу відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації від 16.05.2014 року №123

перевірку проводила комісія у складі: 

Голова комісії:

ТАРАСЕНКО

Тетяна Борисівна        -  начальник відділу освіти районної державної

                                               адміністрації

 

Члени комісії:

АНДРІЯШ

Галина Валентинівна         - методист районного методичного кабінету відділу

                                               освіти районної державної адміністрації

ГЕРАСИМОВА

Лідія Вікторівна                   - начальник господарської групи відділу освіти районної державної адміністрації

ГОРБАТЕНКО

Валентина Іванівна             - головний  спеціаліст відділу освіти районної державної адміністрації

ГРЕБЕНЮК

Наталія Володимирівна - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

                                               відділу освіти районної державної адміністрації

ІВАНОВ

Сергій Іванович                   - методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації

КОЛЕСНИК

Тетяна Іванівна                   - методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації

НІКІТЧЕНКО

Віктор Миколайович          - фахівець  централізованої бухгалтерії відділу освіти районної державної адміністрації

САВЕНКО

Лариса Миколаївна            - методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації

СТРАТОНОВА

Тетяна Іванівна                   - голова райкому профспілки працівників освіти,

                                               методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації

 

Комісія встановила :

1. Витяг з рішення органу місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом території обслуговування __________________________________________

2. Наявність списків дітей дошкільного віку, які мешкають на території обслуговування навчального закладу _____________________________________

3. Проект  річного плану роботи на 2014/2015 навчальний рік ________________

4. Робочий навчальний план на 20132/2014  навчальний рік ___________________

5. Проект розкладу занять, роботи гуртків _________________________________

6. Книга наказів з основної діяльності _____________________________________

7. Книга наказів з кадрових питань _______________________________________

8. Журнал прибуття (вибуття) дітей _______________________________________

9.Матеріали щодо проведення звітування керівників навчальних закладів _____________________________________________________________________________

10. План проведення та робочі матеріали до серпневої педагогічної ради ______________________________________________________________________

11. Наявність та стан методичного кабінету (періодична преса, методична література, дидактичний матеріал, посібники, створення умов для підвищення фахової майстерності педагогів тощо) _____________________________________

12. Штатний розпис навчального закладу, його відповідність чинному законодавству України _________________________________________________

13. Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до фахової освіти та технічним персоналом _________________________________________________

14. Наказ про розподіл попереднього педагогічного навантаження. Середнє навантаження педпрацівників закладу ____________________________________

15. Стан території (наявність квітників, ділянок для трудової діяльності дітей, спортивного майданчику, ігрових майданчиків для кожної вікової групи, огорожі, підсобних споруд, бетонованого майданчику для сміттєзбиральника) ______________________________________________________________________

16. Виконання плану проведення капітального та поточного ремонту __________

17. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»). Наявність щорічних (восени та на весні) актів обстежень будівель ______________________________________

18. Стан технічних засобів навчання, дотримання термінів експлуатації та умов зберігання ____________________________________________________________

19. Наявність музично-спортивної зали. Забезпеченість обладнанням _____________________________________________________________________

20. Стан харчоблоку, забезпеченість технологічним обладнанням, меблями та посудом, дотримання санітарно-гігієнічних  вимог  _________________________________________________________________________             

21. Наявність та стан обладнання медичного кабінету, ізолятору ______________

22. Стан збереження меблів у групових кімнатах та приміщеннях _____________

23. Готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий період: наявність плану підготовки, стан опалювальної системи, котелень, теплоцентралі. Наявність паспортів на котельні.  Умови для зберігання твердого палива (при його необхідності) _________________________________________________________

24. Наявність приладів обліку енергоносіїв, енергопаспорта установи . Відсоток встановлених енергозберігаючих вікон, дверей, ламп від загальної кількості ______________________________________________________________________

25. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість ПК) ___________________

26. Наказ по закладу про призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці (крім заступника з адміністративно-господарчої частини) _____________________________________________________________________________

27. Організація медичних оглядів дітей, контроль за станом здоров’я. Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників _____________________________________________________________________________

28. Забезпечення питного режиму в закладі ________________________________________

29. Наповнюваність вікових груп згідно з нормами __________________________

30. Дотримання правил безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу: наявність протоколів про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці; наявність інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, журналів реєстрації інструктажів __________________________

31. Стан підготовки приміщень дошкільних навчальних закладів, відповідність вимогам безпеки всіх групових приміщень і служб. Наявність перспективного плану поповнення обладнання, правил безпеки, пам’яток. Призначення відповідальних за безпеку життєдіяльності в групах ______________________________________________________

32. Стан освітлення у навчальному закладі згідно з нормами ___________________

 

 

33. Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність акта перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення. Наявність вчасно підтвердженого допуску до роботи у електрика і співробітників, які працюють з електроустановками ____________________________________________________

34. Виконання «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затверджених спільним наказом Головного управління Державної пожежної охорони МВС та Міністерства освіти і науки України від  30.09.1998 № 348/70, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998  за № 800/3240. Наявність і стан протипожежного обладнання

_________________________________________________________________________

35. Наявність розділу «Охорона праці» в колективному договорі та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам _________________________________________________________________________

36. Своєчасність виплати заробітної плати, обов’язкових виплат(стаття 57 Закону України «Про освіту») __________________________________________________

37. Забезпечення дітей гарячим харчуванням________________________

 

43. Рекомендації:

 

СЕН_________________________________________________________________________

 

Інші члени  комісії:

 

44. ВИСНОВОК КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ:

 

Після проведеної комісійної перевірки_____________________________      комісія  вважає, що навчальний заклад готовий до  роботи в новому 2014-2015 навчальному році

Голова комісії:

 

 ____________________________________ТАРАСЕНКО

                                                                        Тетяна Борисівна  -  начальник відділу освіти

                                                                         районної державної адміністрації                                             

 Члени комісії:

 

   __________________________________АНДРІЯШ

                                                                       Галина Валентинівна- методист районного

                                                                       методичного кабінету відділу

                                                                       освіти районної державної адміністрації

     _________________________________ГЕРАСИМОВА

                                                                       Лідія Вікторівна- начальник господарської

                                                                       групи відділу освіти

                                                                       районної державної адміністрації

 ____________________________________ГОРБАТЕНКО

                                                                        Валентина Іванівна - головний  спеціаліст

                                                                        відділу освіти

                                                                        районної державної адміністрації

____________________________________ГРЕБЕНЮК

                                                                       Наталія Володимирівна - головний бухгалтер

                                                                        централізованої бухгалтерії

                                                                        відділу освіти

                                                                        районної державної адміністрації

____________________________________ІВАНОВ

                                                                       Сергій Іванович- методист районного

                                                                       методичного кабінету відділу освіти

                                                                       районної державної адміністрації

____________________________________КОЛЕСНИК

                                                                       Тетяна Іванівна- методист районного

                                                                       методичного кабінету відділу освіти

                                                                       районної державної адміністрації

____________________________________НІКІТЧЕНКО

                                                                       Віктор Миколайович- фахівець централізованої

                                                                       бухгалтерії відділу освіти

                                                                       районної державної адміністрації

____________________________________САВЕНКО

                                                                       Лариса Миколаївна- методист районного

                                                                       методичного кабінету відділу освіти

                                                                       районної державної адміністрації

____________________________________СТРАТОНОВА

                                                                       Тетяна Іванівна- голова райкому профспілки

                                                                       працівників освіти, методист районного

                                                                       методичного кабінету відділу освіти

                                                                       районної державної адміністрації

 

 

 

                                                                               

Примітка:

  1. Перевірка готовності навчальних закладів до нового навчального року закінчується до 15  серпня.
  2. В акті  прийому готовності закладу  повинні бути чітко  й досконало заповнені всі графи.
  3. Якщо комісія вважає, що навчальний заклад не можна прийняти, треба точно зазначити, які роботи і в які терміни мають бути виконані та призначити наступний термін перевірки.